De proffen hebben lucht gekregen van een groots onheil dat onze geliefde faculteit ingenieurswetenschappen bedreigt. Zij willen echter niet geloven dat er zoiets is als een probleem waaraan ze samen niet het hoofd kunnen bieden; zij zijn nu eenmaal ingenieurs, nietwaar! Maar kunnen de proffen nog wel samenwerken, of vallen er slachtoffers op de peerevaluatie? Welke uitgekookte vijand heeft het nu eigenlijk op de faculteit gemunt? En kunnen onze helden het gevaar afwenden?

Tickets

De tickets zullen online verkocht worden. Een ticket kost 6 euro. De online ticketverkoop start op maandag 11 maart.

Praktisch

De voorstellingen zullen plaatsvinden op 26, 27 en 28 maart in het Heilig Hartinstituut in Heverlee.

Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee

Deuren: 19:45
Aanvang: 20:30